Kotiakustiikka.fi

Yleistä akustiikasta

Yleistä akustiikasta

Vilkasliikenteisen tien tai lentokentän läheisyydessä asuva joutunee miettimään mm. rakennuksen julkisivun ääneneristävyyttä jo suunnitteluvaiheessa. Muut äänelliset yksityiskohdat tulevat yleensä ajankohtaisiksi vasta, kun taloon on jo muutettu ja asuessa huomataan moninaisia talon tai ympäristön ääniä. Erilaiset ilmiöt tai laitteet eivät pidä ääntä suunnittelupöydällä tai piirustuspaperilla, joten asioiden tarkastelu suunnitteluvaiheessa on usein paikallaan.

Meluntorjunta on usein helppoa eikä yleensä lisää rakentamiskustannuksia, kun se otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Samoin huoneakustiikan suunnittelu esimerkiksi musiikinkuuntelu- tai kotiteatterikäyttöön tarkoitettuihin tiloihin on helpompaa, kun tiloja ei ole vielä rakennettu.

Hyvällä kotiakustiikalla parannetaan asuintilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta. Tilojen kaikuisuus pienenee ja äänen kulkeutuminen huonetilasta toiseen vähenee merkittävästi. Suunnitellulla kotiakustiikalla saadaan nykyaikaisten äänentoisto- ja kotiteatterilaitteiden ominaisuudet hyödynnettyä.

Näillä sivuilla on esitelty yleisohjeita kotien oleskelutilojen, kotiteatteritilojen, kuunteluhuoneiden ja harrastustilojen akustointiin. Vaativia kuuntelutiloja rakennettaessa on  suositeltavaa olla yhteydessä akustiikkasuunnittelijaan. 

Akustiikkasanasto

Aallonpituus

Tarkoittaa ääniaallon kahden huippukohdan välistä etäisyyttä. Kuultavien äänien aallonpituus on n. 20mm - 20 m.

Absorptioala

Absorptioala on pinnan ala kerrottuna sen absorptiosuhteella. Kun huonetilaan asennetaan 10m2 materiaalia, jonka absorptiosuhde on 0,8 saadaan tuon materiaalin absorptioalaksi 8 m2. Kun tiedetään absorptioala ja huoneen tilavuus voidaan jälkikaiunta-ajan likiarvo laskea Sabinen kaavalla.

Absorptiokerroin, absorptiosuhde

Materiaalin absorboiman ja siihen osuneen äänitehon suhde. Hyvin ääntävaimentavan (absorboivan) materiaalin absorptiokerroin on laajalla taajuusalueella suurempi kuin 0,8. Pinnan, joka heijastaa kaiken siihen osuneen äänen absorptiokerroin on o.

Akustiikka

Äänioppi, käsittää kaikki fysikaaliset ilmiöt, jotka ihminen havaitsee kuuloaistinsa välityksellä.

Amplitudi

Äänenpaineen huippuarvo ääniaallossa.

Desibeli

Desibeli (dB) on äänenpainetason yksikkö. Äänenpainetason kymmenen desibelin nousu tai lasku aistitaan äänitason kaksinkertaistumisena tai puolittumisena.

Huokoiset vaimentimet

Huokoisessa vaimentimessa on pinta, jonka läpi ääniaallot kulkevat. Materiaalin huokoset ovat yhteydessä toisiinsa. Ääni vaimenee materiaalissa sen sisäisen kitkan vaikutuksesta muuttuen lämmöksi. Huokoisia vaimentimia ovat esim. mineraalivillasta, vaahtomuovista ja kankaista valmistetut tuotteet.

Huoneakustiikka

Huoneakustiikka käsittelee äänen käyttäytymistä huonetilassa. Keskeinen huoneakustiikan tunnusluku on jälkikaiunta-aika, joka kuvaa huoneen kaikuisuutta.

Jälkikaiunta-aika

Jälkikaiunta-aika on se aika, jossa äänenpainetaso alenee 60 dB kun huonetilassa oleva äänilähde sammutetaan. Pitkä jälkikaiunta-aika koetaan kaikuisana tilana. Hyvin vaimennetussa tilassa jälkikaiunta-aika on luokkaa 0,4 s. Kaikuisassa tilassa (esim. kirkko) jälkikaiunta-aika voi olla pidempi kuin 10 s. Jälkikaiunta-ajan likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavalla.

Melu

Ei toivottu, häiritsevä ääni.

Oktaavi

Taajuusväli, jossa ylemmän ja alemman taajuuden suhde on 2.

Sabinen kaava

Jälkikaiunta-ajan (T) likiarvo voidaan laskea Sabinen kaavalla kun tiedetään huoneen absorptioala (A) ja tilavuus (V). Jälkikaiunta-aika saadaan kaavasta T = 0,16 V/A

Taajuus eli frekvenssi

Värähtelyn ja siten myös äänen taajuuden yksikkö, joka ilmoittaa värähtelyjen määrän sekunnissa. Taajuuden yksikkö on hertsi (Hz). Ihmiskorva kuulee äänet, joiden taajuudet ovat alueella 20 - 20000 Hz.

Rakennusakustiikka

Äänen käyttäytyminen rakennuksissa. Usein rakennusakustiikka käsittelee äänen siirtymistä tilasta toiseen eli ääneneristystä.

Resonanssiabsorptio

Resonaattorit perustuvat resonanssivärähtelyyn. Resonaattoreita ovat esim. reikäresonaattorit ja kalvoresonaattorit.

Ääneneristys

Äänen siirtymisen estäminen tilasta toiseen.

Äänenvaimennus eli äänen absorptio

Äänen absorptio tarkoittaa äänienergian muuttumista toiseksi energiamuodoksi (useimmiten lämmöksi) äänen edetessä väliaineessa.

Äänenpaine

Ääniaaltojen luomaa ilmanpaineen vaihtelua kutsutaan äänenpaineeksi. Matalin äänenpainetaso, jonka voimme havaita on kuulokynnys. Voimakkaat äänet ylittävät kipukynnyksen ja aiheuttavat kipua. Äänenpainetason yksikkö on desibeli (dB).

Ääni

Väliaineessa etenevä värähtely, joka saa aikaan kuulohavainnon.