Kotiakustiikka.fi

Huoneakustiikka

Huoneakustiikka

Äänen käyttäytymistä huonetilassa kuvataan usein huoneen jälkikaiunta-ajalla. Jälkikaiunta-aika on aika, jonka aikana ääni vaimenee 60 dB äänilähteen vaimennuttua. 

Ilmiötä voi tarkastella kaikuisassa tilassa, kuten esimerkiksi kirkossa, jossa äänen vaimenemiseen kuluvan ajan voi laskea vaikka sekuntikellolla. Huoneen jälkikaiunta-aika on olohuoneessa yleensä sopiva, noin 0,4 - 0,5 sekuntia. Tavanomaisesti sisustettua olohuonetta ei yleensä koeta kaikuvaksi; kivi- ja puupintaiset materiaalit sekä runsas lasin käyttö voivat sen sijaan aiheuttaa huoneen jälkikaiunta-ajan pitenemisen ja huone tuntuu hälyisältä. Ääni ei vaimene, vaan kuuntelijalle saapuu lähes samanaikaisesti useita heijastuksia eri pinnoista.