Kotiakustiikka.fi

Lattiarakenteiden ääneneristys

Kaksi- ja useampikerroksisessa pientalossa kannattaa kiinnittää huomiota kahden kerroksen väliseen askelääneneristävyyteen. Askelten ja huonekalujen siirtelyn sekä mm. lasten leikkien ja pelien tuottamat runkoäänet kuuluvat etenkin kevyt- eli puurakenteisen välipohjan läpi. Askeläänitasoa pienennetään tällöin mm. käyttämällä yläpuolisessa lattiassa uivaa rakennetta, jossa pintalevytys lattiapäällysteineen on asennettu 30 - 50 mm paksuisen joustavan kerroksen päälle.

Katso rakennekuvaus Isoverin sivuilta ->

Tällainen uiva lattiarakenne asennetaan irti ympäröivistä seinäpinnoista jättämällä seinän ja lattian väliin noin 5 - 10 mm irrotuskaista. Tällöin lattian runkoäänet vaimenevat ennen seinä- ja välipohjarakenteisiin siirtymistään. Alapuolisen kerroksen kattolevytys asennetaan joustavin kiinnikkein, esimerkiksi ns. akustisella jousirangalla. Uivalla lattialla ja joustavasti kiinnitetyllä kattolevytyksellä vaimennetaan askelääniä jopa 15 - 20 desibeliä verrattuna tilanteeseen, jossa kevyen välipohjan kaikki rakenneosat ruuvataan tiukasti toisiinsa. Massiivi- ja ontelobetonivälipohjia käytettäessä askeltöminät ovat yleensä vähäisempiä, mutta huomiota kiinnitetään pintamateriaalien sopivuuteen kopinaäänten vaimentamiseksi. Laminaatin ja parketin alla käytetään tarkoitukseen sopivaa alusmattoa ja muovimattona pehmeää askeläänen vaimentavaa mattoa. 

Kotiteatterihuoneen tai kuuntelu- ja soittohuoneen ääneneristävyyttä parannetaan valamalla huoneen pintabetonilattia kelluvaksi

Katso rakennekuvaus Isoverin sivuilta ->

ja rakentamalla huoneen sisäpuoliset seinät kelluvan lattian päälle tai vaihtoehtoisesti joustavan tärinänvaimennusnauhan päälle (alla olevassa kuvassa kantava betoniseinä, vaihtoehtoisesti kaksirunkoisen seinän toinen puoli kelluvan laatan päällä).