Kotiakustiikka.fi

Lattiarakenteiden ääneneristys

Kaksi- ja useampikerroksisessa pientalossa kannattaa kiinnittää huomiota kahden kerroksen väliseen askelääneneristävyyteen. Askelten ja huonekalujen siirtelyn sekä mm. lasten leikkien ja pelien tuottamat runkoäänet kuuluvat etenkin kevyt- eli puurakenteisen välipohjan läpi. Askeläänitasoa pienennetään tällöin mm. käyttämällä yläpuolisessa lattiassa uivaa rakennetta, jossa pintalevytys lattiapäällysteineen on asennettu 30 - 50 mm paksuisen joustavan kerroksen päälle.

Lue lisää askelääneneristävyydestä Isoverin sivuilta ->

Tällainen uiva lattiarakenne asennetaan irti ympäröivistä seinäpinnoista jättämällä seinän ja lattian väliin noin 5 - 10 mm irrotuskaista. Tällöin lattian runkoäänet vaimenevat ennen seinä- ja välipohjarakenteisiin siirtymistään. Alapuolisen kerroksen kattolevytys asennetaan joustavin kiinnikkein, esimerkiksi ns. akustisella jousirangalla. Uivalla lattialla ja joustavasti kiinnitetyllä kattolevytyksellä vaimennetaan askelääniä jopa 15 - 20 desibeliä verrattuna tilanteeseen, jossa kevyen välipohjan kaikki rakenneosat ruuvataan tiukasti toisiinsa. Massiivi- ja ontelobetonivälipohjia käytettäessä askeltöminät ovat yleensä vähäisempiä, mutta huomiota kiinnitetään pintamateriaalien sopivuuteen kopinaäänten vaimentamiseksi. Laminaatin ja parketin alla käytetään tarkoitukseen sopivaa alusmattoa ja muovimattona pehmeää askeläänen vaimentavaa mattoa. 

Kotiteatterihuoneen tai kuuntelu- ja soittohuoneen ääneneristävyyttä parannetaan valamalla huoneen pintabetonilattia kelluvaksi ja rakentamalla huoneen sisäpuoliset seinät kelluvan lattian päälle tai vaihtoehtoisesti joustavan tärinänvaimennusnauhan päälle (alla olevassa kuvassa kantava betoniseinä, vaihtoehtoisesti kaksirunkoisen seinän toinen puoli kelluvan laatan päällä).

Lue lisää askelääneneristävyydestä Isoverin sivuilta ->