Kotiakustiikka.fi

Laiteäänten vaimennus

Pientalossa on useita ääntä tuottavia sähkö- ja lvi-laitteita. Koneellinen ilmanvaihto on tämän päivän talossa vakiovaruste. Yhteistä erilaisille ilmanvaihtototeutuksille on, että ilmanvaihtokone aiheuttaa ääntä. Koneen tuottama runkoääni vaimennetaan asentamalla laite siten, ettei runkoääni etene talon rakenteita pitkin eri tiloihin. Sijoittamalla ilmanvaihtokone erilliseen tekniseen tilaan vaimennetaan myös koneen aiheuttama ilmaääni tehokkaasti. Pesu- tai kodinhoitohuoneen nurkassa ei tällöin enää puhise kuin uusi hiljainen pesukone.

Ilmanvaihdon ääntä aiheutuu koneesta, kanavista ja päätelaitteista. Koneen aiheuttama ääni vaimennetaan heti koneen jälkeen sijoitetuin tehokkaiksi mitoitetuin äänenvaimentimin. Jos vaimennin on liian lyhyt, ei se vaimenna ääntä riittävän paljon ja jos sen vaimennusmateriaali on liian ohutta, ei se vaimenna koneen tuottamaa matalaäänistä huminaa, vaan humina kuuluu huoneisiin saakka. Kanavien mutkissa ja kavennuksissa syntyy varsinkin suurilla virtausnopeuksilla ääntä. Virtausäänet vaimennetaan ensisijaisesti mitoittamalla järjestelmän kapasiteetti riittäväksi eli kanavien halkaisija riittäväksi, jotta virtausnopeus pysyy pienenä. Tarvittaessa voidaan käyttää lisävaimentimia, mutta parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun ei käytetä laitteistoa suorituskykynsä äärirajoilla. Huoneiden tulo- ja poistoilmaventtiilit sekä vaimentavat kanavasta tulevaa ääntä että aiheuttavat uutta ilmavirtauksen nopeudesta johtuvaa virtausääntä. Oikein suunnitellussa järjestelmässä ilman virtausnopeus on niin pieni, ettei se aiheuta venttiileissä kohinoita tai vihellyksiä.

Kotiteatteri- ja kuunteluhuoneissa ilmanvaihdon ja muiden lvis-laitteiden aiheuttamaan äänitasoon tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. musiikin dynamiikan oikean toistumisen vuoksi. Erityisesti sähköisesti vahvistamattoman musiikin soitto ja myös toisto levyltä kärsii pienestäkin taustamelusta. Vastaavasti musiikin laaja dynamiikka pääsee oikeuksiinsa, kun hiljaisimpienkin kohtien aikana ei kuulu muita ääniä. Pienen taustaäänitason johdosta myös äänentoistolaitteiston tehontarve pienenee ja käytettävät äänenvoimakkuudet ovat maltillisia.

Ilmalämpöpumppujen ja ilmastoinnin ulkolauhduttimien valinta ja sijoitus tehdään sen mukaan, ettei niiden tuottama A-äänitaso ylitä 45 desibeliä naapurin pihamaalla, ikkunan tasalla tai muussa vastaavassa melulle häiriytyvässä paikassa. Usein hiljaisessa ympäristössä lauhduttimen puhaltimen hurina kuuluu naapuriin saakka, vaikka määräysarvoja ei ylitettäisikään. Lauhduttimen tuottamaa ääntä vaimennetaan tehokkaimmin sijoittamalla se kauas häiriintyvistä kohteista. Tarvittaessa lauhduttimen eteen ja sivuille voidaan rakentaa vaimentavia seinäkkeitä. Tällöin huomioidaan valmistajan antamat ohjeet lauhduttimien ympärille jätettävistä minimietäisyyksistä.